Prejsť na obsah
Dianie na SvF

13. júla 2010 sa konalo slávnostné otvorenie bezbariérového prístupu do budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Za účasti prorektora prof. Petráša zastupujúceho rektora STU, dekana SvF STU prof. Kopáčika, prodekana pre rozvoj fakulty prof. Sokola, hlavného dodávateľa stavby Ing. Novosedlíka, hlavného projektanta Ing. Kolomy i ostatných projektantov, sponzorov, v neposlednom rade i otca imobilného študenta Martina Lintnera (študent 3. ročníka MPM), ako i ďalších vzácnych hostí  - boli symbolicky  prestrihnutím pásky otvorené zrekonštruované priestory foyer Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Do dnešných priestorov na Ulici I. Karvaša, Radlinského ulici a Nám. Slobody sa Stavebná fakulta STU presťahovala v roku 1974. Pri riešení stavebného komplexu sa vtedy ešte neuvažovalo s bezbariérovým prístupom do budovy ako aj bezbariérovým pohybom v nej. Po príprave projektového riešenia a výbere dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania vedenie Stavebnej fakulty tohto roku pristúpilo k rekonštrukcii budovy s komplexným bezbariérovým riešením pohybu po fakulte. Toto riešenie zahŕňa rekonštrukciu jedného starého a vybudovanie nového výťahu, dve nové sociálne zariadenia pre telesne postihnutých, nové lávky zjednodušujúce pohyb po fakulte a vonkajšiu prístupovú rampu, resp. dve ďalšie jednoduché rampy spájajúce bloky B a C.

Finančne náročný projekt bezbariérového prístupu do budovy Stavebnej fakulty STU sa realizoval za neštátne, mimodotačné zdroje. Záverom možno iba dodať - že takto excelentne zmanažovaný projekt pod „rukou" dekana SvF STU v čase finančnej krízy si právom zaslúžil pozornosť prítomných médií.