Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nové moderné Regionálne centrum technického vzdelávania otvorili v piatok 9. novembra 2012 krátko popoludní v obci Kočovce za účasti rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., prorektora pre rozvoj prof. Ing. Milana Sokola, PhD.  a  dekana Stavebnej fakulty prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. Prítomní boli aj Ing. Ivan Rychnavský, obchodný riaditeľ zhotoviteľa stavby HANT BA, a.s., Ing. Milan Lavrinčík, obchodno - technický riaditeľ INGSTEEL spol. s r.o., Ing. Ľudovít Kasper, riaditeľ KLS spol. s r.o., Ing. Martin Jamnický,  generálny projektant a hlavný inžinier projektu J-projekt spol. s r.o.,  Ing. Ján Tupý, starosta obce Kočovce.

Slávnostné prestrihnutie pásky s prípitkom rektorom Robertom Redhammerom, dekanom Alojzom Kopáčikom a zástupcom zhotoviteľa Ivanom Rychnavským  bolo oficiálnym vstupom do života tohto dlho očakávaného Centra. Prítomní si ako prví mohli aspoň pohľadom „vyskúšať“  vkusne a komfortne zariadené izby a „ošacovať“ ďalšie ponúkané priestory.

Nové centrum je situované v areáli kaštieľa a parku. Vďaka podpore zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu v rámci projektu operačného programu Výskum a vývoj sa kaštieľ zrekonštruoval a zmodernizoval tak, aby spĺňal štandardy a vyhovoval súčasným trendom. Celková ubytovacia kapacita je 40 lôžok. V suteréne sa nachádza multifunkčná kongresová sála s kapacitou 80 miest, ktorá je vybavená špičkovou audio a video technikou. Jej generálna premiéra prebehla už predpoludním, keď sa v nej uskutočnilo výjazdové zasadnutie kolégia dekana Stavebnej fakulty STU.

Po chutnom obede a občerstvení využili účastníci prítomnosť rektora STU a stretli sa s ním na neformálnom fóre na pôde kaštieľa. Témy boli už tradično-aktuálne, rezonovali najmä postavenie matematiky / fyziky vo vzdelávacom systéme a osudy niektorých zaujímavých projektov.

Celé toto slávnostné podujatie, ktoré bolo výrazným počinom v životopise Stavebnej fakulty STU, neušlo ani pozornosti niektorých našich médií.