Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V piatok 10.februára 2012 napoludnie, tesne pred začiatkom zimného semestra, na Stavebnej fakulte STU v Bratislave prebehli dve dlho očakávané slávnostné udalosti: otvorenie špecializovanej učebne a jedálne. Vrcholní akademickí funkcionári  na čele s prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD., rektorom STU v Bratislave a prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD., dekanom Stavebnej fakulty STU spolu s Ing. Františkom Hulíkom, riaditeľom účelového zariadenia študentských domovov a jedální STU slávnostným prestrihnutím pásky symbolicky uviedli do života špecializovanú učebňu na rysovanie a jedáleň. Medzi prítomnými boli aj zástupcovia zhotoviteľov: Ing. Ivan Dohnány, konateľ firmy IVRO, spol. s r.o. a Ing. Vladimír Duchoň, technický riaditeľ firmy Swietelsky Slovakia, spol. s r.o. Bratislava.

V prípade rekonštruovanej učebne ide o supermodernú rysovňu architektonicky poňatú ako veľký otvorený priestor, s možnosťou predelenia a prístupom z dvoch protiľahlých strán, s kapacitou 160 študentov a 30 učiteľov.

Vynovená jedáleň má celkovú kapacitu 170 miest pri stoloch, pričom moderné vysokokvalitné technologické zariadenie šetriace elektrickú energiu, vodu a pracovnú silu, umožní prípravu až 800 porcií v jednej zmene. Jedáleň  je prístupná pre študentov, zamestnancov  a dôchodcov STU ako aj pre širokú verejnosť.

Pri slávnostnej premiére sa prítomným zamestnancom fakulty a hosťom podával už tradičný dekanov stavbársky guláš.

Záverom by sme radi vyjadrili úprimné poďakovanie kolegyniam a kolegom, ktorí s veľkou ochotou a vzácnou operatívnosťou  prispeli k vydarenému priebehu podujatia: Ing. Katarína Moravčíková, PhD., Ing. Erika Kucserová, Ing. Justína Vítková, Soňa Kochánková, doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. Ing. Vojtech Chmelík, Bc. Martina Jakubková.