Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vo štvrtok 4. decembra 2014 sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie celoštátnej Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2014 za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.

Toto podujatie bolo vyvrcholením už 9. ročníka tejto ceny, ktorá sa každoročne udeľuje absolventom technických univerzít na Slovensku. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Celkovo bolo prihlásených 34 záverečných bakalárskych prác z piatich fakúlt troch technických univerzít. Ocenených bolo 13 prác, z toho 4 zo Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave.

V úvodnom príhovore prítomných privítal, nielen ako hostiteľ, ale aj  ako predstaviteľ organizátora súťaže - dekan SvF STU v Bratislave prof. Alojz Kopáčik. Pozdravné prejavy predniesli 1. viceprezident Združenia ABF Slovakia a zároveň riaditeľ komunikácie  PSS, a. s., ktorá je dlhoročným hlavným sponzorom Ceny ABF Slovakia – Ing.  Miloš Blanárik, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov – prof. Vladimír Benko, viceprezident Spolku architektov Slovenska a Združenia ABF Slovakia – prof. Štefan Šlachta a prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov - Ing. Juraj Nagy.

Potom dostali slovo predsedovia jednotlivých odborných porôt, ktorí výstižne komplexne charakterizovali a sumárne zhodnotili práce v každej zo štyroch sekcií.

Milo a úsmevne prebehlo odovzdávanie ocenení (finančných a vecných) trinástim autorom a vedúcim najlepších bakalárskych prác umiestnených na prvých troch miestach v každej sekcii.

Slávnostnú atmosféru podujatia „odborne rozčerili“ prezentácie ocenených autorov, ktorí sa už bez rešpektu a trémy usilovali povedať čo najviac, za čo najkratší čas.

Vernisáž výstavy nielen ocenených, ale  všetkých prihlásených prác bola úvodom do spoločenskej časti, ktorá vyvrcholila posedením pri chutnom občerstvení a pohostení s rozhovormi a diskusiami, popretkávanými spomienkami, postrehmi, námetmi či predstavami o tom aké to bolo, aké to mohlo byť a aké to bude. Už teraz sa na to tešíme.