Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V utorok 5. februára 2019 o 14.00 hod. sa  v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení
8. ročníka Inžinierskej ceny 2017/2018. Táto Cena sa udeľuje za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Hostiteľom bol opäť organizátor a jeden zo zriaďovateľov Ceny - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia na čele s jej prezidentom prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD. Úvodný príhovor predniesol predstaviteľ hlavného zriaďovateľa Ceny - predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov  prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. Medzi prítomnými nechýbali ani zástupcovia akademickej obce a predstavitelia odborných a profesijných organizácií a združení na Slovensku. V aktuálnom ročníku odborná porota s predsedom  Ing. Jánom Tomkom posudzovala 13 prác z technických fakúlt na Slovensku, pričom dôraz kládla najmä na originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.  

Inžiniersku cenu 2017/18 za najlepšiu diplomovú prácu získala študentka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach  Ing. Lucia Pazerová. Vo svojej práci sa zaoberala obnovou historickej vily v kúpeľoch Ružbachy. Ďalší traja víťazi získali čestné uznania bez udania poradia:

  • Jozef Vajdiar zo Stavebnej fakulty STU Bratislava za prácu Rímskokatolícky kostol – monolitická železobetónová nosná konštrukcia
  • Marek Kováč zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline za prácu Most za diaľnici D1 nad Klčovským potokom
  • Lukáš Ferko zo Stavebnej fakulty STU Bratislava za prácu Návrh vodovodu a kanalizácie bytového domu s polyfunkciou v BIM

Ocenení si prevzali zaujímavú finančnú odmenu a vecné dary. Slávnostné ocenenie bolo spojené aj prehliadkou posterov všetkých prihlásených diplomových prác.

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a tým úspešným  srdečne blahoželáme!

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka