Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Spestrením programu Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vo štvrtok 7. februára 2019 predpoludním bolo slávnostné udeľovanie cien víťazným študentom Stavbárskej olympiády. Zámerom tejto internetovej súťaže je propagovať technické vzdelanie stavbárskeho zamerania a prehlbovať a rozširovať povedomie o Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Tretieho ročníka sa zúčastnilo 685 stredoškolákov z 38 stredných škôl z celého Slovenska.

Ceny (tablet, multimediálne klávesnice, PowerBoxy, bluetooth reproduktor) poskytol sponzor:

Združenie absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU.

Súťaž trvala takmer dva mesiace a skončila sa 31. januára 2019. Prebiehala v troch kolách, pričom v každom bolo treba odpovedať na desať otázok, každú s tromi odpoveďami vrátane jednej správnej.  Keďže plný počet bodov dosiahlo až 17 súťažiacich, uskutočnilo sa vyraďovacie kolo, z ktorého vzišli štyria rovnocenní víťazi. Preto až žreb určil, kto z nich získa tú-ktorú z hodnotných cien.

Priebeh:
- 3 kolá, každé s jedným testom s 10-mi otázkami, každá s 3 odpoveďami – jednou správnou,
- v riadnom čase po troch kolách: 17 účastníkov s plným počtom bodov,
- vyraďovacie kolo pre 17 úspešných > 1 test s desiatimi otázkami (vrátane štyroch príkladov)

Výsledok:

4 účastníci s plným počtom bodov

Delené 1. miesto obsadili 4 súťažiaci, ktorí mali plný počet bodov:

Jakub Šperka - Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Samuel Šúr - Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Michal Pavlov - SOŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica
Michal Fergel - SOŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica


Slávnostné vyhodnotenie (v hlavnom programe DOD):
Ceny sa žrebovali: štyri ceny pre štyroch najúspešnejších a samozrejme diplomy.

Najúspešnejšia škola: SOŠ Drieňová, Bratislava - najviac súťažiacich aj najväčší súhrnný počet získaných bodov


Účasť:

  • 685 stredoškolákov z celého Slovenska
  • 38 stredných škôl z celého Slovenska

 

”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a najlepším z nich srdečne blahoželáme!