Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je držiteľkou certifikátu ECTS label, ktorý udeľuje Európska komisia - jej Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru univerzitám v Európe. O certifikát sa každoročne uchádzajú desiatky univerzít, uspeje spravidla len zlomok z nich.

Získanie ECTS label (European Credit Transfer System - Európsky systém transferu kreditov) naznačuje všetkým domácim a zahraničným študentom, že kreditný systém štúdia na STU v Bratislave spĺňa prísne európske štandardy a vzdelávanie je plne porovnateľné so zahraničím. Je to významné ocenenie úsilia STU v Bratislave poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie v prepojení na výskum a prax.
ECTS label je prestížnym potvrdením, že všetky študijné programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí. Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality, transparentnosti a kvalitnej študentskej mobility ako pre domácich tak aj pre zahraničných študentov.
Tí domáci vedia, že ak sa časť štúdia alebo jeho záver rozhodnú absolvovať v zahraničí, tamojšie univerzity im uznajú každú skúšku, ktorú absolvovali na STU v Bratislave. Pre zahraničných študentov, ktorí chcú, naopak časť štúdia absolvovať na Slovensku, je ECTS label zárukou, že po návrate na domovskú univerzitu im akceptujú štúdium na STU v Bratislave.
Podmienkou žiadosti o certifikát ECTS label bolo vytvoriť a zverejniť na stránke univerzity tzv. ECTS informačný katalóg, ktorý umožňuje domácim aj zahraničným študentom ľahšie pochopiť a porovnávať študijné programy na európskych univerzitách.

ECTS informačný katalóg obsahuje:
Informácie o inštitúcii
Informácie o študijných programoch
Všeobecné informácie pre študentov

Zoznam držiteľov ECTS label nájdete na stránke Európskej komisie:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php