Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

dovoľujem si vás upozorniť na výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2012 - 2013.

Projekty bilaterálnej spolupráce majú byť zamerané najmä na tieto ciele:

  • prípravu spoločných medzinárodných projektov,
  • prípravu spoločných publikácii a iných výstupov,
  • spoločnú aktívnu účasť na konferenciách ako vystúp zo spoločných VaV aktivít,
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
  • zbieranie výskumných materiálov.

Výzva je zverejnená na stránke www.apvv.sk a je otvorená do 30. 4. 2011 do 12.00 hod. Prosím, keby ste upovedomili aj svojich kolegov na fakultách.