Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Keď sa končia prázdniny, máme našu exkurziu už uzatvorenú a program skontrolovaný. Veď celú exkurziu sme si naplánovali už koncom apríla  a snažíme sa, aby jej program bol zaujímavý pre všetkých účastníkov. Nezávislá odborová organizácia pri SvF STU organizuje túto exkurziu už dlhodobo v spolupráci so Združením absolventov a priateľov Stavebnej fakulty (ZA) a Stavebnou fakultou.

Po odchode z Bratislavy sme sa zastavili v obci Kráľová pri Senci, kde sa nachádza Múzeum včelárstva. Je to vlastne skanzen včelárstva, ktorý je vybudovaný v priestore, ktorý obklopuje nádherný anglický park. Sú tu vystavené unikátne zbierky úľov, používaných už v 17. storočí, debničkové úle rozličného typu z 18.storočia. Veľmi zaujímavo nás oboznámil s komunitou včiel a s celým ich životom pán Moravčík. Vysvetlil nám na čo všetko sa med používa a tiež, ako nám pomáha pri našom bežnom živote. Naša cesta pokračovala návštevou Kočoviec, kde sme mali zabezpečený obed.

Po krátkej prestávke sme pokračovali v našej ceste cez Žilinu, Ružomberok a Poprad do Kežmarských Žľabov, kde sme boli ubytovaní.

Na druhý deň, tak, ako po iné roky, sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina si išla pozrieť krásy našich Vysokých Tatier a druhá skupina sa išla pozrieť do Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej, nášho významného vynálezcu, ktorý sa zaoberal matematikou, fyzikou a po ukončení štúdia v Budapešti pracoval vo Viedni, kde sa vypracoval na jednu z najvýznamnejších vedeckých osobností vtedajšej Európy. Je tu vystavený cenný súbor exponátov ilustrujúcich históriu svetovej fotografickej optiky.

 Našou ďalšou zastávkou bolo starobylé spišské mestečko Podolínec, ktoré v roku 1991 vyhlásili za pamiatkovú rezerváciu. V strede námestia stojí gotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie z konca 13. storočia. V kostole sa nachádzajú cenné stredoveké nástenné maľby zo 14. a 15. storočia. Tiež sme tam navštívili piaristický kláštor a kostol.

 Naše putovanie sme v tento deň ukončili návštevou Vyšných Ružbách, kde sa nachádzajú zvláštne prírodné útvary podobné kráterom. So sopkami a sopečnými erupciami však nemajú nič spoločné. Vznikli prepadnutím travertínových kôp vyzrážaných okolo ružbašských minerálnych prameňov bohatých na vápnik. V areáli kúpeľov a blízkom okolí sa nachádzajú štyri veľké a niekoľko malých travertínových priehlbín. V kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa zachytáva voda z deviatich minerálnych prameňov, ktoré spolu poskytujú asi 150 litrov vody za sekundu s teplotou 19-22 °C. Väčšina sa používa na liečebné účely.

V posledný deň našej exkurzie sme išli cez Oravu do Bratislavy. Urobili sme si prestávku na salaši Krajinka, ktorý nás milo prekvapil. Boli tam rôzne staré drevenice, ktoré boli pekne obnovené a v nich sa nachádzal obchodík so syrmi, reštaurácia a pekáreň. Bolo to veľmi milé.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Naše exkurzie robíme už pomerne dlho a dúfam, že sa nám to podarí ešte aspoň párkrát, nakoľko záujem o ne je veľký.

text: Jana Talostanová,  foto: Miloslav Štujber