Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Hlavnou myšlienkou dohody o spolupráci medzi Stavebnou fakultou STU v Bratislave (SvF STU) a š.p. Vodohospodárskou výstavbou je - intenzívnejšie zapojenie študentov do praxe. Podpismi dekana SvF STU prof. Stanislava Unčíka a generálneho riaditeľa š.p. Vodohospodárskej výstavby Ing. Daniela Kvocera bol vo štvrtok 3. mája 2018 potvrdený dodatok k Rámcovej dohode o spolupráci. Na jej základe môžu študenti získať v podniku nielen praktické zručnosti, ale aj trvalé zamestnanie.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka

Mgr. Valéria Kocianová, text, foto