Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita v Bratislave dnes (24.10.2018) podpísali zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu hradu Krásna Hôrka. Ide o významný posun v príprave obnovy tejto dôležitej historickej pamiatky. „Spolupráca na tomto unikátnom projekte bude obrovským prínosom pre obe inštitúcie. Stanovili sme si ambiciózny cieľ – naštartovať obnovu Krásnej Hôrky a verím, že s naším novým partnerom sa nám to podarí už budúci rok,“ povedala ministerka Ľubica Laššáková.

Predmetom zmluvy je zabezpečenie prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia ako aj odborné konzultácie v oblasti obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. „V čase môjho nástupu do funkcie bola príprava obnovy fakticky na bode nula. Som rada, že dnes môžeme týmto konkrétnym krokom ukázať, že to s obnovou tohto klenotu našej histórie myslíme vážne,“ povedala ministerka Ľubica Laššáková.

Podpis zmluvy je výsledkom viacmesačných rokovaní a bude znamenať zapojenie rešpektovanej verejnej inštitúcie do procesu prípravy obnovy hradu Krásna Hôrka. Ide o jedinečnú kultúrnu pamiatku, ktorá vyžaduje odborný prístup k rekonštrukcii, čo znamená nielen odstránenie následkov požiaru z roku 2012, ale v prvom rade odstránenie nevhodných zásahov realizovaných v rokoch 1956-1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky.

Práce zo strany Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave budú prebiehať pod vedením odborného garanta prof. Ing. Antona Puškára, PhD. z Katedry konštrukcií pozemných stavieb. Do procesu budú zapojení odborní pracovníci fakulty ako aj študenti doktorandského stupňa štúdia ako špecialisti vo svojich odboroch.

Tlačová správa, Kancelária ministerky, Ministerstvo kultúry SR