Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Posledný aprílový štvrtok patril na Stavebnej fakulte STU športu. Katedra telesnej výchovy zorganizovala už 17. ročník športového dňa, na ktorom súťažili v štyroch najpopulárnejších športoch študenti verzus zamestnanci.

Podujatie prišiel slávnostne otvoriť prodekan fakulty pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Makýš, PhD. Poukázal na dôležitosť pohybu, uvedomenie si jeho potreby pre všetkých bez rozdielu. Súťažiacim poprial prežitie príjemného dňa plného radosti zo športu, skvelých výkonov a zážitkov.

Súťažilo sa v plávaní a v štyroch športových hrách - florbale, futbale, volejbale a basketbale. Zápasy prebiehali v športovom duchu „fair play“, kde si aj divácke oko prišlo na svoje. Mali sme možnosť vidieť kvalitnú hru, plnú napínavých súbojov a vzrušujúceho zápolenia.

V plávaní zvíťazilo družstvo študentov, kde súčet šiestich najrýchlejších časov pre odplávaných 50 m voľným spôsobom bol o necelú pol minútu rýchlejší ako ten zamestnanecký. Učiteľom tentokrát nepomohla ani výhoda koeficientu veku, pri ktorom bola odčítaná pol sekunda každým ďalším odžitým rokom nad štyridsiatkou.

V športových hrách však dominovali zamestnanci. Zvíťazili nad študentami vo futbale, a veľmi tesne aj v basketbale. Volejbal skončil remízou, len vo florbale mali na vrch študenti.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov prebiehalo v školskom Klube SvF Caffé Shupitoo, kde boli účastníci pohostení výborným gulášom. Opäť nechýbal prodekan doc. Ing. Peter Makýš, PhD., ktorý spolu so zástupcom vedúcej katedry Mgr. Mariánom Deckým odovzdával delegátom víťazných družstiev diplomy. Podujatie hodnotíme ako mimoriadne vydarené, šport vždy prispieva k utuženiu vzťahov nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi generáciami. Prežili sme nezabudnuteľný deň plný zážitkov a zábavy.

Všetkým, ktorí sa na športovom dni podieľali, aktívne v súťaži, alebo pri organizácii srdečne ďakujeme a zároveň ich, aj ostatných športových nadšencov pozývame aj na ďalší ročník.

 

Výsledky:

Plávanie: Študenti 3:23:94 – Zamestnanci 3:50:02

Futbal: Študenti 3 – Zamestnanci 8

Basketbal: Študenti 46 – Zamestnanci 47

Volejbal: Študenti 1– Zamestnanci 1 /remíza 25:23, 24:26/

Florbal: Študenti 10 – Zamestnanci 8

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Ak chcete získať fotografie zo športového dňa, volajte na kl. 314 (Pokrývka)