Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra telsenej výchovy SvF STU organizuje
VIII. Ročník - Športový deň Stavebnej fakulty STU

6. mája 2008

Program podujatí:
Názov športu Čas Miesto konania Gestor
 FLORBAL 11.00  Telocvičňa SvF STU   Mgr. Joštiak
 TENIS 9.00  Tenisový areál SLÁVIA STU AGROFERT  Mgr. Čepová 
 FUTBAL 9.00  Telocvičňa SvF STU  PaedDr. Masarovič
 BASKETBAL 10.00  Telocvičňa SvF STU  Mgr. Herzanová
 PLÁVANIE 9.00  Plaváreň SvF STU  Mgr. Valentík
 VOLEJBAL 12.00  Telocvičňa SvF STU  Mgr. Joklová