Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 13. apríla 2011 sa v priestoroch Stavebnej fakulty STU uskutočnila študentská vedecká konferencia (ŠVK). Súťaž prebiehala v 19 sekciách, zúčastnilo sa jej 231 študentov s 200 prácami. V odborných komisiách pôsobilo 100 významných odborníkov z fakulty a praxe. Ocenených bolo 75 prác umiestnených na 1. až 3. mieste, v sekciách s počtom prác 11 a viac i na 4 a 5. mieste. 12 prác bolo navrhnutých na Cenu Literárneho fondu (LF). Poradie prác umiestnených na neocenených miestach sa neurčovalo.

Generálnym sponzorom ŠVK bola opäť Prvá stavebná sporiteľňa, z ktorej sponzorského príspevku boli uhradené finančné odmeny pre víťazné práce v každej sekcii a Cena dekana.

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo toho istého dňa o 17.00 hod. v aule akademika Duba. Dekan fakulty prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., odovzdal všetkým oceneným pochvalné uznania s prísľubom, že finančné prostriedky, ktoré k oceneniu patria, budú študentom v najbližšej dobe zaslané na ich osobné účty.

Plnú aulu študentov pozdravil aj zástupca Prvej stavebnej sporiteľne Ing. Miloš Blanárik.

Viac informácií a víťazi v jednotlivých sekciách súbor PDF

Fotografie na stiahnutie (ZIP archív - 58,7 MB)