Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB Vás pozývajú na sprievodné odborné semináre v rámci veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2019

Smart výrobky a technológie pre -VODu-TEPLO-VZDUCH-PLYN- 5. – 8. február 2019

Veľtrh AQUA-THERM 2019, výstavisko Agrokomplex Nitra, hala M3

Odborné semináre sú sprievodným seminárom pri výstave AQUA-THERM Nitra 2019 a je zameraný na problematiku vykurovania, vetrania a prevádzky zdrojov tepla a nízkoteplotných vykurovacích sústav pre nízkoenergetické domy, ktoré výrazne ovplyvňujú technické a hydraulické riešenia pripojenia rôznych druhov sústav a zdrojov tepla ústredného vykurovania za súčasného dodržiavania environmentálnych aspektov v súlade s novými legislatívnymi opatreniami a európskymi technickými normami, ktoré požadujú od nových budov výrazné využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Vývoj nových technických výrobkov zdrojov tepla a riešení vykurovacích systémov kladie vysoké nároky na prípravu stavby, návrh optimálneho hydraulického zapojenia zdroja tepla na vykurovacie systémy, vypracovanie projektovej dokumentácie a následne na ich realizáciu a optimálnu a bezpečnú prevádzku počas ich fyzickej a ekonomickej životnosti.

 

Cieľom seminára je oboznámiť odbornú verejnosť  s návrhom a aplikáciami rôznych nových technológií navrhovania a projektovania vykurovacích systémov, hydraulického riešenia a pripojenia vykurovacích sústav, spôsobov regulácie a riadenia celých systémov pre energeticky úsporné domy.

 

Seminár je určený projektantom  ústredného vykurovania, prevádzkovateľom zdrojov tepla, správcom a vlastníkom objektov, montážnym firmám, energetickým poradcom, študentom odboru TZB a TPB, ako aj uchádzačom o autorizáciu v SKSI. 

Program AQT 2019

ODBORNÝ GARANT SEMINÁROV:              

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
dusan.petras@stuba.sk

ORGANIZAČNÝ  GARANT:

Jana Polakovičová
SSTP Koceľova 15, Bratislav
tel.: +421(903) 562 108
e-mail: sstp@zsvts.sk


(SSTP1911-14)

UTOROK 5.2.2019

Smart výrobky a technológie pre VODU

 

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., SvF STU Bratislava, jana.perackova@stuba.sk

 

10.30 – 11.00                     registrácia  účastníkov, otvorenie seminára

11.00  – 13.00

 

Európske normy pre vodovody a kanalizáciu v budovách

doc.Ing. Jana Peráčková, SvF STU Bratislava

 

Návrh rozvodu vody na hasenie požiaru v budovách podľa vybraných európskych noriem

Ing. Taťjana Jánošková, PhD., SvF STU Bratislava

 

Priebehy dennej spotreby vody v bytových domoch na Slovensku

Ing. Milan Krafčík, SvF STU Bratislava

 

Hygiena pitnej vody

Ing. Dominika Juhošová, SvF STU Bratislava

 

Usporiadanie potrubných rozvodov v šachtách ZTI
Ing. Lenka Jágerská, PhD.- Ing.Tomáš Rubaninský, Hilti Slovakia, spol. s r.o.

 

Nepriamo-ohrevné zásobníkové ohrievače vody Austria Email

Ing. Ján Kouba, Brilon a.s.

 

Novinky v príslušenstve kanalizácie

Ing. Pavol Mayer, HL Hutterer & Lechner, GmbH   

 

 13.00                                    diskusia a záver seminára

 

STREDA 6.2.2019

Smart výrobky a technológie pre TEPLO

 

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant:  prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratisla, jan.takacs@stuba.sk

 

10.30 – 11.00                     registrácia  účastníkov, otvorenie seminára

11.00  – 13.00

 

Prevádzka zdroja tepla na báze geotermálnej energie vo Veľkom Mederi

prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

 

Výskum a vývoj kompaktného energetického zariadenia s využitím OZE

 Ing. Matej Kubica - Doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. SvF STU Bratislava

 

Praktický pohľad na rekonštrukciu vykurovacieho systému

Ing. Mária Kurčová, PhD. SvF STU Bratislava

 

Zhodnotenie možnosti využívania geotermálnej energie pre vykurovanie objektov na Západnom Slovensku

Ing. Soňa Gažíková SvF STU Bratislava

 

Podpora a využívanie slnečných energetických systémov na Slovensku

Ing. Lukáš Skalík, PhD. SvF STU Bratislava

 

Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel v rodinných domoch

Ing. Ingrid Skalíková SvF STU Bratislava

 

Prínos využitia solárnej energie v bytovom dome

Ing. Peter Vyboch, CVTTi, Banská Bystrica

 

Využitie odpadového tepla z geotermálneho vrtu pre vysokoteplotne tepelné čerpadlo v systéme CZT Sereď

Ing. Peter Kuliaček,  Viessmann s.r.o.

ŠTVRTOK 7.2.2019

Smart výrobky a technológie pre VZDUCH

 

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant: doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., SvF STU Bratislava, zuzana.strakova@stuba.sk

 

10.30 – 11.00              registrácia  účastníkov, otvorenie seminára

11.00  – 13.00

Vzduchotechnika v priemyselných objektoch

doc. Ing. Z. Straková, PhD., SvF STU Bratislava

 

Teplovzdušné vykurovanie a vetranie v halách s chladným typom prevádzky

KOTRBATÝ V.M.Z., spol. s r.o., Praha (CZ)

 

Personalizované vetranie v administratívnych budovách

doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava

 

Vnútorné prostredie budov

Ing. J. Šabíková, PhD., SvF STU Bratislava

 

Vetranie škôl

SERAK-TECH s.r.o., Praha (CZ)

 

Kvalita vnútorného vzduchu v bytových domoch

Ing. I. Sánka, SvF STU Bratislava

 

Nové trendy v chladiacej technike

doc. Ing. B. Füri, PhD., SvF STU Bratislava

 

PIATOK 8.2.2019

Smart výrobky a technológie pre PLYN

 

Miesto: Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant: Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava, kamila.vichova@stuba.sk

 

10.30 – 11.00              registrácia  účastníkov, otvorenie seminára

11.00  – 13.00

 

Legislatíva v projektovaní a realizácii plynových zariadení

Ing. Kamila Víchová, PhD., STU Bratislava

 

Lisovací systém na rozvody zemného plynu pre hrubostenné rúry

Ing. Pavol Vojtko, Viega, s.r.o., Bratislava

 

Vykurovanie veľkoplošných a priemyselných objektov plynovými infražiaričmi

doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., STU Bratislava

 

Realizácia plynovej kotolne s výkonom 500 kW v horskom hoteli

Ing. Juraj Herda    

 

Plasthliníkové potrubia v plyne – praktické skúsenosti

Ing. Kamil Mičušík, HERZ, s.r.o., Bernolákovo  

 

Revízie odberných plynových zariadení

Ing. Kamila Víchová, PhD., STU Bratislava

 

Progresívny inštalačný systém z vlnovcových rúr

Ing. Juraj Majtan, ABC PLYN, s.r.o., Martin

 

Komínová technika

Ing. Juraj Majtan, ABC PLYN, s.r.o., Martin

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

 

Účasť na seminároch je bezplatná

Do areálu výstaviska sa dostanete cez nasledujúci odkaz

http://www.aquatherm-nitra.com/sk/registracia-navstevnikov-firmy

 

Po vyplnení registračného formulára Vám bude na zadaný e-mail zaslaný výmenný poukaz na vstupenku zadarmo. Po predložení vytlačeného poukazu na pokladni obdržíte ku vstupenke zároveň Sprievodcu veľtrhom. Návštevou veľtrhu a splnenie všeobecných zmluvných podmienok (VZP) máte možnosť zúčastniť sa žrebovania o hlavnú cenu veľtrhu - 7“ tablet spol. Alcatel.

Kód partnera: 1933230

Záväzná prihláška*    

sprievodné odborné semináre

Aqua-therm Nitra 2019

 

VODA

TEPLO

VZDUCH

PLYN

 

 

 

 

5.2.

6.2.

7.2.

8.2.

 

 

 

 

*Vyznačte zvolený odborný seminár

 

 

Meno, priezvisko  ...................................................................................................................................................

 

Názov spoločnosti   .................................................................................................................................................

 

Adresa spoločnosti   ................................................................................................................................................

 

Tel.  ................................................................................

 

E-mail   ...........................................................................

 

 

Prihlášky posielajte e-mailom na sstp@zsvts.sk  najneskôr do 1.2.2019

 

Informácie o tom, ako bude SSTP spracúvať Vaše osobné údaje, nájdete na www.sstp.sk