Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Usporiadateľ: Katedra telesnej výchovy SvF STU
Termín: 15. novembra 2013 (piatok)
Miesto: Squashové kurty Vernosť, Nobelova ul., Bratislava
Prezentácia: 15. 11. 2013 o 8.30 na squashových kurtoch, rozlosovanie o 8.45 hod.
Začiatok: 9.00 hod.
Ukončenie: 15.00 hod.
Kurty: 4, značky Fibersein
Riaditeľ súťaže: Mgr. Helena Čepová, KTVY  SvF STU, Radlinského, 11, Bratislava
Hlavný rozhodca Marek Kristl
Prihlášky: do 10. 11. 2013 na e-mailovú adresu: helena.cepova@stuba.sk
Štartovné: 2,- €
Podmienky účasti: poslucháči vysokých škôl Slovenskej republiky všetkých foriem štúdia sú
povinní preukázať sa platným indexom
Disciplíny: Dvojhra muži
Dvojhra ženy
Loptičky: dodá usporiadateľ
Ceny: Víťazi jednotlivých disciplín získajú pohár dekana a diplom.