Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Usporiadateľ: Katedra telesnej výchovy SvF STU

Termín: 14. novembra 2014 (piatok)

Miesto: Squashové kurty Vernosť, Nobelova ul., Bratislava

Prezentácia: 14. 11. 2014 o 8.30 na squashových kurtoch, rozlosovanie o 8.45 hod.

Začiatok: 9.00 hod.

Ukončenie: 14.00 hod.

Kurty: 4, značky Fibersein

Riaditeľ súťaže: Mgr. Helena Čepová, KTVY  SvF STU, Radlinského, 11, Bratislava

Hlavný rozhodca: Marek Kristl

 

Prihlášky: do 10. 11. 2014 na e-mailovú adresu: helena.cepova@stuba.sk

Štartovné: 3,- €

Podmienky účasti: poslucháči vysokých škôl Slovenskej republiky všetkých foriem štúdia
Disciplíny: Dvojhra muži, Dvojhra ženy

Loptičky: dodá usporiadateľ

Ceny: Víťazi jednotlivých disciplín získajú pohár dekana a diplom.