Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 21. januára 2021 sa na pôde Slovenskej komory stavebných inžinierov konal seminár zameraný na tému „Nosné konštrukcie panelových budov“. Seminár, ktorý prebiehal online formou moderoval doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. - odborný garant a dlhoročný organizátor stretnutí „Klubových štvrtkov statikov“. Tieto pravidelne organizované odborné semináre, ktoré sa venujú celému spektru problémov pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb, sú určené prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb. Prednášajúcimi boli prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. a Ing. Ivan Hollý, PhD., pracovníci Katedry betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Ako prvý so svojím príspevkom vystúpil prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., ktorý priblížil problematiku životnosti panelových budov. Druhým prednášajúcim bol Ing. Ivan Hollý, PhD., ktorý sa vo svojej prednáške zameral na témy „Vybrané problémy statickej analýzy panelových budov“ a „Neodborné zásahy do nosných konštrukcií panelových budov“.

O aktuálnosti zvolenej témy svedčí nielen rekordný počet prihlásených účastníkov, ktorý dosiahol číslo 126, ako aj bohatá a zaujímavá diskusia účastníkov seminára a prednášajúcich k predneseným príspevkom.

Text, foto: Ing. Ivan Hollý, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU

Nosné konštrukcie panelových budov