Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 18. apríla sa v Binariu na Starých gruntoch pod záštitou rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. uskutočnil 5. ročník podujatia TECH INNO DAY 2018. Ide o úspešné networkingové podujatie, ktorého organizátormi je Univerzitný technologický inkubátor STU v spolupráci s generálnym partnerom Nadáciou ESET

 

Na tomto podujatí prezentovali vybrané študentské tímy z celej STU výsledky svojho výskumu, vynálezy, či aplikácie s cieľom predstaviť ich odbornej porote, ktorá posudzovala ich inovatívnosť a možné uplatnenie v praxi. Porotu tvorili zástupcovia významných firiem ako sú napr. ESET, Google, Anasoft, SAP, Websupport, ale aj zástupcovia vedecko-technických organizácií.

 

Tento rok medzi dvanástimi študentskými vystavovateľmi nechýbali ani zástupcovia Stavebnej fakulty STU Ing. Tomáš Funtík, PhD., Ing. Pavol Mayer a Ing. Dávid Sándor z katedry Technológie stavieb. Musíme konštatovať, že ich tím SynchroBIM sa v majoritnej konkurencii IT inovácii nestratil a v študentskej kategórii obsadil solídne 3.miesto.

 

„Umiestnenie nás potešilo, nakoľko práve našim cieľom je, aby sme navrhovali riešenia, ktoré sú v praxi realizovateľné, využívame teda nielen naše vedomosti a skúsenosti, ale problematiku konzultujeme s odborníkmi z praxe,“ približuje dôvody D. Sándor.

 

Účastníkom podujatia Pavol Mayer (doktorand na SvF STU) v krátkej prezentácii predstavil základné princípy BIM a možnosti jeho využitia v modernej výstavbe, pričom sa venoval najmä prepojeniu plánovania výstavby s bezpečnosťou pri práci a virtuálnou, či zmiešanou realitou.  S touto problematikou uspeli nedávno aj v medzinárodnej súťaži v 4D plánovaní výstavby Synchro University Challenge 2017, kde skončili na 1.mieste. V súčasnosti sa výskum v oblasti digitalizácie výstavby venuje ďalšiemu rozvoju tejto problematiky s využitím zmiešanej reality.

Realizačné firmy a investori dnes stále nechápu, aké výhody BIM prináša. Výskumom v tejto oblasti chceme prispieť k vyššej miere digitalizácie stavebníctva a k vyššiemu dopytu po požiadavke realizácie výstavby v BIM, “ hovorí P. Mayer.

 

Informačné technológie čoraz intenzívnejšie vstupujú do procesu životného cyklu stavby a to od projektovania cez realizáciu až po užívanie a prevádzku stavieb. Táto skutočnosť umožňuje, aby bol celý proces vo výraznejšej miere digitalizovaný, čo prináša možnosť automatizácie a efektívneho riadenia. Fáza výstavby je však celosvetovo jedným z najslabších článkov, čo sa týka miery využívania inovatívnych technológií. „Predpokladáme, že momentom digitalizácie stavebníctva, a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, by mohla byť v dohľadnej budúcnosti práve implementácia BIM do stavebného sektoru. Toto je jeden z hlavných dôvodom, prečo sa vo svojom výskume orientujeme práve na BIM z pohľadu zhotoviteľa,“ dodáva T. Funtík