Prejsť na obsah
Dianie na SvF

7. októbra 2008 sa otvorili brány medzinárodného podujatia - AKADÉMIA a VAPAC 2008 - ktoré je orientované na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o ponukách štúdia na vysokých školách. Veľtrhu sa zúčastňujú aj všetky fakulty STU v Bratislave. Stavebná fakulta STU ako jeden z vystavovateľov, v zastúpení prodekana pre vzťah s verejnosťou prof. Ing. Jozefa Oláha, PhD. a jeho pracovného tímu - informuje v sekcii štúdium v Slovenskej republike návštevníkov, výchovných poradcov a študentov stredných škôl o možnostiach štúdia na našej fakulte a perspektívneho uplatnenia v praxi.