Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Flood protection: How not to get wet!

 

Dekan Stavebnej fakulty STU prof. Alojz Kopáčik dnes na akademickej pôde slávnostne privítal takmer tridsať študentov technických univerzít z celej Európy, ktorí sa v čase od 29. júna do 7. júla zúčastnia na letnom vzdelávacom kurze, ktorýorganizuje študentská organizácia BEST Bratislava v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave. Z množstva kurzov a podujatí, ktoré BEST ponúka študentom technických smerov je práve tento – s názvom „Flood protection: How not to get wet!“ –osobitne zameraný na vodné hospodárstvo a protipovodňovú ochranu. Počas nastávajúceho týždňa skupina študentov absolvuje pod záštitou prof. Andreja Šoltésza a pedagógov z Katedry hydrotechniky SvF prednášky a exkurzie spojené s vodným hospodárstvom. Teoretická časť kurzu bude zameraná na hydrologické, hydraulické, morfologické a geologické aspekty protipovodňovej ochrany. Praktická časť kurzu sa venuje už vybudovanej protipovodňovej ochrane v Bratislave. Súčasťou kurzu bude aj exkurzia na vodné dielo Gabčíkovo. Na konci letného kurzu študenti odprezentujú svoje nadobudnuté vedomosti pred odbornou komisiou a po úspešnom obhájení získajú certifikát BEST. Dovedna čaká študentov 29 hodín prednášok, cvičení a exkurzií. Okrem akademickej časti sa budú môcť študenti zapojiť aj do množstva voľno časových aktivít konajúcich sa v Bratislave a jej úzkom okolí. Takisto budú môcť spoznávať aj kultúru domovských krajín zúčastnených študentov, čím si rozšíria svoje európske obzory.

Viac informácií nájdete na: http://www.best-bratislava.sk/sc2014/