Prejsť na obsah
Dianie na SvF

26.- 28. októbra 2016 sa uskutoční 12. ročník medzinárodnej konferencie ENEF 2016, zameranej prierezovo na problematiku energetickej efektívnosti. Konferencia "enef" sa koná každý druhý rok od roku 1994. Počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala pevné miesto na slovenskom trhu energetických konferencií. Tento rok ponúka svojou náplňou najnovšie informácie už po 12-ty krát, pričom téma tohto ročníka je "S energiou rozumne a efektívne". Aj teraz organizátori pripravili zaujímavý a atraktívny program, ktorý je zameraný na predstavenie súčasných trendov zvyšovania energetickej efektívnosti, ako i nových progresívnych technológií, umožňujúcich znižovať energetickú náročnosť.

Predstavia sa progresívne trendy v meraní a riadení spotreby energie, nové prístupy pri poskytovaní energetických služieb a možností využitia podporných programov na realizáciu energeticky efektívnych projektov. 12. ročník konferencie "enef" dáva tiež priestor pre trvalo udržateľné racionálne využívanie energie aj s ohľadom na životné prostredie, pre alternatívne zdroje energie, uskladňovanie energie a jej efektívne využívanie v budovách a doprave.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Podrobné informácie o konferencii nájdete na webovej stránke:
http://www.enef.eu/