Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave je výskumne orientovaná technická fakulta. Vedeckým výskumom chce získavať, v inžinierskej a ďalšej tvorivej činnosti aplikovať nové poznatky, šíriť nové poznatky a technický pokrok a vzdelávať a vychovávať mladú generáciu v duchu princípov humanizmu a ľudskosti.  A to sa jej darí. Jej študenti už po druhý raz po sebe získali prvé miesto v medzinárodnej súťaži 4D plánovania výstavby a ukázali, že Slováci sú svetovou špičkou. 

 

Smart senzory a okuliare pre zmiešanú realitu Medzinárodnú súťaž pod názvom Synchro University Challenge v 4D BIM plánovaní výstavby, ktorú organizuje softvérová firma Synchro Sofware, vyhrali študenti z Katedry technológie stavieb bratislavskej SvF STU v Bratislave už po druhý raz po sebe. V piatom ročníku súťaže sa zúčastnilo viac ako 80 študentov v 18 tímoch zo 14 univerzít sveta a jej cieľom bolo využitie 4D plánovania na vyriešenie ľubovoľnej problematiky z oblasti výstavby, s ktorou sa stretávajú realizátori na stavbách. Okrem optimalizácie plánovania výstavby s využitím smart senzorov sa zamerali aj na efektívnu kontrolu prostredníctvom špeciálnych okuliarov pre zmiešanú realitu. Tím pod vedením pedagóga Stavebnej fakulty STU a viceprezidenta BIM asociácie Slovensko Tomáša Funtíka, tvorili doktorand na SvF STU Pavol Mayer a študenti Juraj Lormusz, Ondrej Soják a Jakub Takács.

Vysielač v čerstvom betóne Softvér Synchro slúži primárne na modelovanie priebehu výstavby a nákladov v čase. Študenti STU prepojili 3D BIM model stavby s jej harmonogramom (vznik 4D BIM modelu) a navyše našli spôsob ako takýto model v reálnom čase aktualizovať informáciami zo smart senzorov merajúcimi pevnosť betónu. „Senzor položíte do čerstvého betónu a on meria jeho teplotu, čím nepriamo získate informáciu o pevnosti. Senzor má v sebe zabudovaný vysielač, ktorý získané informácie ihneď odosiela na server. Ten je pre stavbyvedúceho dostupný z PC, alebo smartfónu,“ hovorí člen víťazného tímu Juraj Lormusz.

V pravej realite rozhodujú skúsenosti Požadovanú pevnosť betón dosiahne v priebehu niekoľkých dní. Záleží to od rôznych faktorov, napríklad od typu, zloženia, spracovania, alebo počasia. Informácie zaznamenané zo senzorov sú dôležité nielen kvôli ošetrovaniu, no najmä kvôli presnému stanoveniu termínu možného oddebnenia konštrukcie. Jeden meter kubický betónu má asi 2,5 tony, s výstužou ešte viac. Celú hmotnosť drží debnenie, ktoré by sa malo odstrániť, až keď je betón dostatočne pevný - t.j. dosiahne statikom určenú konštrukčnú pevnosť. "Lenže kedy presne to je, keď existuje množstvo vplývajúcich faktorov? V prieskume, ktorý sme realizovali pred súťažou sme zistili, že na mnohých stavbách je rozhodujúce pre odstránenie meranie Schmidtovým "tvrdomerom" v kombinácii s osobnými skúsenosťami stavbára, “ vysvetľuje ďalší člen skupiny Ondrej Soják.

Záujemcovia o Bc. štúdium kliknite sem.

Práca z lehátka na Bali „Predstavte si, že stojíte na rozostavanej stavbe, kde okrem reálnych hotových stien a stropov môžete cez špeciálne okuliare vidieť aj budúce konštrukcie, napríklad priečky, potrubia, alebo aj to ako sa stavajú. My sme našli prepojenie, ako pri pohľade na čerstvý betónový strop vidieť jeho aktuálnu teplotu a pevnosť,“ vysvetľujú tohtoroční víťazi. Podľa nich sa okuliare na zmiešanú realitu Microsoft Hololens dajú výborne využiť aj na kontrolu vyhotovených konštrukcií, plánovanie realizácie v existujúcich miestnostiach, či pri koordinačných poradách. S Hololensami napríklad kontrolovali aj výstuž na stavbe a premietali si dokonca model budovy na stole v pracovni. „Dnes sa pomocou dostupnej technológie môžete zúčastniť na koordinačnej porade danej bratislavskej stavby teoreticky aj z lehátka na Bali, pretože všetci vidia a riešia tú istú vec v modeli a nie je nutné hrbiť sa nad výkresmi."

V hre sú životy stavbárov Na trhu dostupné smart senzory však merajú presnejšie, neustále, úplne samé a informácie z nich sú dostupné kedykoľvek a kdekoľvek. Ich využitie je preto bezpečnejšie a navyše je vďaka nim možné urýchliť cyklus výstavby, čo je efektívne aj finančne. Tieto informácie je preto potrebné dostať k technikovi na stavbe čo najrýchlejšie. "Preto sme pracovali na tom ako automaticky odosielať údaje zo servera priamo do 4D BIM modelu. Keď zodpovedný pracovník dostane správne informácie včas, je len na ňom ako sa rozhodne. Ak betón nadobudne požadovanú pevnosť skôr ako sa predpokladalo, môže oveľa efektívnejšie naplánovať nasledovné procesy. Táto informácia má ešte väčší význam v prípade, ak zistí, že vplyvom prostredia pevnosť nabieha pomalšie. Predčasným oddebnením by mohlo dôjsť k zrúteniu konštrukcie, čo spôsobí nielen veľké materiálne škody, ale je priamym ohrozením zdravia pracovníkov a možno vďaka tomu táto informácia aj niekomu zachráni život,“ dopĺňa Jakub Takács.

Ak zlyháte v príprave, ste pripravení zlyhať Ako hovorí Benjamin Franklin, ak zlyháte v príprave, ste pripravení zlyhať. V stavebníctve to platí rovnako, pretože len dobre naplánovaná stavba sa môže skončiť kvalitne a na čas. Dôležité však je, dostávať aj pri realizácii správne informácie včas, vedieť s nimi pracovať a rýchlo sa rozhodovať. "Preto sme sa rozhodli vyriešiť, ako dostať tieto informácie do plánu výstavby čo najskôr,“ zdôrazňuje Pavol Mayer s tým, že hardware a software na takýto výskum stojí tisíce eur a tak boli študenti obmedzení výkonom svojich počítačov či časom zapožičania spomínaných okuliarov.

BIM ako najefektívnejší nástroj pri výstavbe Víťazstvo v oboch ročníkoch je pre mladých stavbárov veľmi dôležité z hľadiska osvety v oblasti digitalizácie stavebníctva a podpore inovatívnych riešení na reálnych projektoch. Dnes ešte stále mnohí investori a realizátori netušia o výhodách BIM, pritom je to jeden z najefektívnejších nástrojov súčasnosti na kontrolu výstavby a financií, či správu objektu. V súčasnosti hľadajú spôsob ako študentom vytvoriť vhodné podmienky na realizáciu obdobných projektov, pretože si uvedomujú, že hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré nevyhnutne potrebujú na riešenie - je pre nich finančne veľmi náročné, a nemôže si ho teda dovoliť každý. "Sme presvedčení, že kvalitne pripravení absolventi budú jednoznačne prínosom pre stavebnú prax.“ dodávajú Tomáš Funtík  a Pavol Mayer.  

Za 80 rokov takmer 35 tisíc absolventov Vzájomnú spoluprácu a kontakt medzi absolventmi umožňuje od roku 2001 na pôde fakulty Združenie absolventov a priateľov SvF STU v Bratislave. Stavebná fakulta za 80 rokov svojej existencie vychovala 8 050 bakalárov, 32 987 inžinierov a viac ako 1 406 kandidátov vied a doktorov filozofie, ktorí patria k top odborníkom. Fakulta je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Pre štúdium je charakteristické, že spája vyučovanie v moderných učebniach a laboratóriách s riešením úloh v teréne. Výskum je úzko previazaný s riešením problémov v praxi a využíva nielen nové a zmodernizované laboratória ale aj potenciál pracovníkov a študentov fakulty. SvF je zapojená do projektov Univerzitného vedeckého parku. Dlhodobo je podľa rebríčka ARRA najlepšou stavebnou fakultou na Slovensku. Miera zamestnanosti absolventov je až 97%, pričom najviac technikov v EÚ chýba podľa odhadov práve v stavebníctve. Trh je po stavebných inžinieroch stále hladný.

 

8 Bc. programov, 11 Ing. programov a takmer 3 000 študentov ročne V súčasnosti študuje na fakulte 2 284 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a 174 študentov na doktorandskom stupni štúdia. Na hodnotenie štúdia sa na SvF STU používa kreditný systém. Ponúka osem študijných programov na bakalárskom stupni a jedenásť na inžinierskom. Škola každoročne okrem sociálnych štipendií poskytuje aj motivačné. Ide o množstvo finančných prostriedkov ako odmenu pre študentov ktorí si vynikajúco plnia svoje povinnosti, robia niečo navyše mimo svojho študijného plánu, snažia sa seba aj svoju školu posunúť ďalej. Každý študent sa takto môže zaradiť medzi ľudí, ktorí, dostanú za svoju prácu niečo navyše. Študent si tiež môže požiadať o finančnú podporu na webe Fondu na podporu vzdelávania , kde nájde presné podmienky a pravidlá pre poskytnutie pôžičky. Ročne študuje na SvF STU takmer tritisíc študentov, ktorí majú všetci okrem Bratislavského kraja zabezpečené bývanie na internáte. K dispozícii sú športoviská a plaváreň priamo v budove fakulty.

Záujemcovia o Bc. štúdium kliknite sem.

 

Text: Henrieta Reiprichová, Valéria Kocianová