Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Začiatkom decembra sa naši študenti doktorandského štúdia zúčastnili už po tretíkrát Veľtrhu vzdelávania na Gymnáziu Jána Kollára (JK) v Báčskom Petrovci. Milica Aleksić (Katedra vodného hospodárstva krajiny), Marija Mihaela Labat (Katedra vodného hospodárstva krajiny) a Ivana Marko (Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva) v rámci projektu „STAVEBNÁ REVOLÚCIA 4.0“, ktorý predstavuje nový koncept propagácie Stavebnej fakulty STU, oslovili mladú slovenskú inteligenciu z radov študentov, Slovákov žijúcich v zahraničí. Uvedeného veľtrhu sa zúčastnilo okolo 20 vysokých škôl zo Srbskej a Slovenskej republiky, vrátane Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Nitry so všetkými jej fakultami.

   

V rámci propagácie SvF STU v zahraničí sa naši doktorandi zastavili aj „ v bašte slovenského vzdelávania“, v Kovačici. Na Gymnáziu Mihajlo Pupina, ktoré v tomto roku oslávilo 50 rokov svojej existencie, oslovili hneď - dve slovenské triedy.

 

Veríme, že nové, príťažlivé prezentácie s leitmotívom „STAVEBNÁ REVOLÚCIA 4.0“, vzbudili záujem o naše študijné programy, o našu fakultu a stanú sa inšpiráciou pre tých, ktorí budú chcieť naplniť ambície stať sa profesionálom – staviteľom, architektom, vodárom alebo geodetom.

Text: Ing. Marija Mihaela Labat, Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU,
Foto: Ing. Ivana Marko, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU