Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Názov stavby: „Bezbariérový prístup budovy Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, Bratislava.

Do dnešných priestorov na Ulici I. Karvaša, Radlinského ulici a Nám. Slobody sa Stavebná fakulta presťahovala v roku 1974. Pri riešení stavebného komplexu sa však neuvažovalo s bezbariérovým prístupom do budovy. Po príprave projektového riešenia a výbere dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania vedenie Stavebnej fakulty tohto roku pristúpilo k rekonštrukcii budovy s komplexným bezbariérovým riešením pohybu po fakulte. Toto riešenie zahŕňa rekonštrukciu jedného starého a vybudovanie nového výťahu, dve nové sociálne zariadenia pre telesne postihnutých, nové lávky zjednodušujúce pohyb po fakulte a vonkajšiu prístupovú rampu, resp. dve ďalšie jednoduché rampy spájajúce bloky B a C. 

Zhotoviteľ: NOVOSEDLÍK,spol. s. r. o., Chotárna 41, 949 01  Nitra

Cena za zhotovenie diela (aj s dodatkom) S DPH 680 000 EUR

Ukončenie prác: 30.06.2010

Výkresová dokumentácia:


Vizualizácia:

Realizácia:

                         

 

Názov stavby: Rekonštrukcia obvodového plášťa bloku C a spojovacieho bloku B-C budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Obvodový plášť objektov Stavebnej fakulty STU je v nevyhovujúcom až v havarijnom stave. Mnohé okná nie je možné otvárať, iné netesnia a spotreba energie na vykurovanie výrazne narastá. Potreba rekonštrukcie fasád budov tu reálne pretrvávala už niekoľko rokov. Až v tomto roku sa však podarilo dostať všetky potrebné prípravné práce - projektové, výber dodávateľa verejným obstarávaním a v neposlednom rade aj finančné zabezpečenie tejto náročnej stavby -  do takého stavu,  že v apríli sa mohlo začať s rekonštrukciou. Aby sa mohli získať úspory pri vykurovaní, bolo potrebné v predstihu zrealizovať aj vyregulovanie vykurovania, čo prebehlo na jeseň roku 2009.  Sme radi, že sa rekonštrukcia uskutoční vo vhodnom období, mimo vykurovacej sezóny a  najmä počas prázdnin tak, že už väčšiu časť nadchádzajúceho školského roka prežijeme v novom šate.

Zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, P.O.BOX 82, 820 09 Bratislava

Investičné náklady:

Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 spolu s DPH: 5 mil. EUR

Ukončenie prác: 30. 11. 2010

Optimalizácia obnovy budovy SvF (prezentácia) súbor PDF

Výkresová dokumentácia:

Realizácia: