Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 23.11.2007 je na Oddelení pre zahraničné vzťahy R STU uzávierka prihlášok na štipendijný pobyt na TU Dresden v rámci "Herbert Quandt Stipendiumprogramm". Štipendium je určené pre študentov, doktorandov a post doktorandov všetkých študijných odborov.

Podrobnosti najdete na nasej web stranke v "Aktualitach":
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=2958