Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si Váš informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti v rámci programu Štipendium M. R. Štefánika.

Štipendium sa poskytne max. 5 štipendistom na pokrytie výdavkov súvisiacich s riadnym štúdiom 2. alebo 3. stupňa na najlepších univerzitách vo svete (školné, životné a cestovne náklady a pod.). Štúdium v zahraničí sa musí realizovať so zameraním na prácu vo verejnej správe. Finančná podpora je zameraná na štúdium v oblastiach spoločenských vied, predovšetkým na ekonómiu, sociológiu, politológiu a pravo, ako aj na programy v oblasti verejnej správy alebo biznis administrácie. Vybraní štipendisti sa zaviažu, že odpracujú po ukončení štúdia 3 roky v statnej správe (v zmysle uznesenia vlády SR sa predpokladá, že to bude na Úrade vlády SR). Podmienky obnoveného programu sú oproti minulosti mierne upravene, program aktuálne administruje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aby sa predišlo nejasnostiam (keďže v minulosti sme tento program zabezpečovali v rámci SAIA), dovoľujeme si prípadných záujemcov upozorniť, že program zabezpečuje v plnom rozsahu priamo ministerstvo (vrátane poskytovania informácii) a na adresu ministerstva je potrebne predložiť aj žiadosť o štipendium. Podrobnosti výzvy sú uvedené na web stránke http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8667