Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nadácia Rochus a Beatrice Mummert udeľuje niekoľkoročné štipendiá mimoriadne nadaným študentom v oblasti ekonomických a technických vied. Štipendiá sú udeľované na dva a pol roka magisterského štúdia na univerzite v Kolíne nad Rýnom, na nemeckej športovej vysokej škole a na RWTH v Aachene. Podpora je garantovaná v spolupráci s nadáciou Roberta Boscha.

Predpoklady na udelenie Mummert-štipendia:

Pôvod z: Bulharska, Česka, Estónska, Chorvátska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska alebo Slovinska.
Ukončené bakalárske štúdium (resp. posledný bakalársky ročník) v oblasti ekonomickej, technickej, prírodnej vedy alebo v oblasti turizmu.
Veľmi dobré študijné výsledky (aj z matematiky).
Veľmi dobré znalosti nemeckého a anglického jazyka.
Manažérsky potenciál.
Nadšenie pre tvorivosť.
Dobrovolná angažovanosť.
Ochota vrátiť sa po ukončení Magisterského na Slovensko.

Podpora nadácie Mummert pozostáva zo:

Štipendia

 • Výška štipendia: 850 - 900 € mesačne
 • Podpora výskumu 228 € za semester
 • Cestovný príplatok: 150 - 250 €
 • Príplatok na laptop: 700 €
 • Zdravotné a úrazové poistenie
 • Prémia za ukončenie štúdia s predikátom: 500 €

Manažérskeho vzdelania

Ponúkame komplexný program na podporu špičkovej kvality

 • Skill-Semináre.
 • 4-5 mesačné praktikum v nemeckej obchodnej spoločnosti.
 • Študijné návštevy Berlína a Bruselu.
 • Návšteva obchodných spoločností a firiem, kultúrne podujatia.
 • Osobná administratíva (projekty štipendistov).

Komplexnej starostlivosti

Garantujeme osobnú starostlivosť nasledovne:

 • Starostlivosť pedagógov v predstavenstve.
 • Pridelení pedagógovia jednotlivým študentom (vedúce osobnosti z oblasti hospodárstva, kultúry a z univerzity).
 • Starší štipendisti, absolventi.

Networking

Dĺžka obdobia podávania prihášok: každoročne od 1.septembra do 1. novembra pre začiatok štúdia v zimnom semestri nasledujúceho roka.

Prihláška a bližšie informácie:
Edith Wolf
E-Mail: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Telefón: +49 (0) 711/460 84-976
www.mummertstiftung.de