Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať, že sa začalo prijímanie príspevkov na konferenciu Stredná Európa k trvale udržateľnej stavbe 2013 (Central Europe towards Sustainable Building 2013 - CESB13), ktorá sa uskutoční 26. - 28. júna 2013 v Prahe (ČR). Toto podujatie je súčasťou série medzinárodných konferencií 2013 pod záštitou štyroch medzinárodných organizácií iiSBE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC.

Podtitulom konferencie je Trvale udržateľná stavba a obnova pre ďalšie generácie a hlavné témy sú:

  • trvale udržateľná obnova existujúceho stavebného fondu,
  • obnova priemyselného dedičstva,
  • Low-tech a high-tech materiály pre trvale udržateľné stavby,
  • integrovaný návrh stavby,
  • nástroje pre podporu rozhodovania a metódy hodnotenia,
  • trvale udržateľná stavba vškolstve.

Organizátor si vás dovoľuje požiadať o prípravu abstraktu so 150 - 250 slovami a jeho zaslanie prostredníctvom konferenčného administratívneho systému (www.conftool.com/cesb13/) do 15. septembra 2012.

Informácia ohľadne akceptácie abstraktov a príprave konečných príspevkov bude poskytnutá do 15. novembra 2012. Všetky príspevky prijaté Vedeckým výborom (Scientific Committee) a prezentované na Konferencii buď ústne alebo na posteroch, budú publikované v Zborníku konferencie a rozšírené príspevky budú poskytované na USB kľúči.

Všetky zaslané príspevky budú recenzované pred ich konečným prijatím na prezentovanie na Konferencii a publikovanie v Zborníku.

Deň pred hlavným programom Konferencie bude venovaný osobitnému podujatiu s názvom Mladí výskumníci na fóre pre trvale udržateľnú stavbu.  

Ďalšie podrobnejšie informácie o registrácii, ubytovaní, spoločenskom programe, odborných exkurziách, sprievodnom programe a o programovej ponuke pre sprevádzajúce osoby získate na konferenčnej internetovej stránke www.cesb.cz.

Úplný text Výzvy na zasielanie príspevkov je na www.cesb.cz/files/cfp.pdf.

Internetová stránka fóra mladých výskumníkov (YRSB13): http://iisbe.org/yrsb/

Internetová stránka pre registráciu a elektronický systém pre príspevky: https://www.conftool.com/cesb13/