Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na začiatku septembra sa na pôde Stavebnej fakulty STU stretli prví absolventi študijného odboru TZB, ktorí ukončili štúdium v roku 1984, t. j. pred 35. rokmi. Na stretnutí sa zišlo 11 z celkového počtu 12-tich absolventov. Počas návštevy fakulty si prezreli priestory študovne. Na katedre TZB ich prijala zástupkyňa vedúceho katedry doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. Stretli sa aj s niektorými s pedagógmi, ktorí ich pred rokmi učili, s prof. Ing. Dušanom Petrášom, PhD., prof. Ing. Jánom Takáscom, PhD., doc. Ing. Otíliou Lulkovičovou, PhD. a s doc. Ing. Martou Székyovou, PhD. Spoločne pospomínali na študentské časy, zhodnotili zmeny v štúdiu TZB v súčasnosti oproti minulosti. Celé stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére.

Text: Ing. Taťjana Jánošková, PhD.; Foto: Ing. Ivan Dohnány