Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Predseda Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave
pozývajú na

Stretnutie akademickej obce

ktoré sa uskutoční 1. februára 2013 o 10,00 h.

v aule akademika Bellu

Program:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti akademického senátu za rok 2012                - doc. Unčík
3. Správa o činnosti fakulty za rok 2012                                          - prof. Kopáčik
4. Správa o činnosti Združenia študentov za rok 2012                   - K. Vaňová
5. Diskusia
6. Záver

Stretnutie akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty.

Výročné správy o činnosti AS a o činnosti fakulty boli schvaľované na zasadnutí Akademického senátu fakulty 25. 1. 2013.

správa SvF 2012správa SvF 2012

správu o činnosti senátu za rok 2012 správu o činnosti senátu za rok 2012

pozvánka na stretnutie pozvanka na stretnutie AO 2013 v pdf

                unčík faximile                                                                         kopáčik faximile

     Doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.                                                   Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.     
     predseda AS                                                                                dekan