Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát a vedenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na verejné zasadnutie akademickej obce, ktoré sa uskutoční 3. februára 2012 o 10,00 hod. v aule akademika Bellu.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti akademického senátu za rok 2011 - doc. Unčík
  3. Správa o činnosti fakulty za rok 2011 - prof. Kopáčik
  4. Správa o činnosti ZŠ za rok 2011 - Bc. Szántová
  5. Diskusia
  6. Záver

Stretnutie akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty. Výročné správy o činnosti AS a o činnosti fakulty budú schvaľované na zasadnutí akademického senátu fakulty 27.1.2012.

Správa o činnosti fakulty za rok 2011 subor pdf

Správa o činnosti akademického senátu SvF STU za rok 2011 subor pdf