Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát a vedenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na stretnutie akademickej obce, ktoré sa uskutoční 21. januára 2011 o 10,00 hod. v aule akademika Bellu.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti akademického senátu za roky 2007 - 2010 - prof. Macura
  3. Správa o činnosti fakulty za roky 2007 - 2010 - prof. Kopáčik
  4. Výročná správa o činnosti ZŠ za rok 2010 - Bc. Szántová
  5. Diskusia
  6. Záver

Stretnutie akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty. Výročné správy o činnosti AS a o činnosti fakulty budú schvaľované na zasadnutí akademického senátu fakulty 18.1.2011. Po skončení zasadnutia AO dekan fakulty srdečne pozýva všetkých zamestnancov fakulty na novoročné stretnutie v jedálni fakulty.

Správa o činnosti fakulty za roky 2007 - 2010 subor pdf

Správa o činnosti akademického senátu SvF STU za roky 2007 - 2010 subor pdf