Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát a vedenie Stavebnej fakulty STU v Bratislave pozývajú na stretnutie akademickej obce, ktoré sa uskutoční 23. januára 2009 o 10,00 hod. v aule akademika Bellu.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o činnosti akademického senátu za rok 2008 - prof. Macura
  3. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2008 - prof. Kopáčik
  4. Výročná správa o činnosti ŠP ŠCSV za rok 2008 - Martin Závadský
  5. Diskusia
  6. Záver

Po skončení zasadnutia AO dekan fakulty srdečne pozýva všetkých zamestnancov fakulty na novoročné stretnutie v jedálni fakulty.

Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2008 subor pdf