Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Začiatkom januára Akademický senát Stavebnej fakulty STU inicioval spolu s dekanom fakulty novoročné stretnutie s akademickou obcou v aule akademika Bellu. Správa o činnosti AS a jeho predsedníctva, s ktorou vystúpil predseda AS prof. Ing. Viliam Macura, PhD., zahŕňala celé 4-ročné obdobie činnosti senátu. Po vernisáži zaujímavej fotografickej výstavy s názvom - Pamiatky v obnove I., Stavebné torzá - autora Ing.Ota Makýša, PhD., nasledovalo tradičné novoročné stretnutie zamestnancov Stavebnej fakulty pri guláši.