Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát (AS) a vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave zorganizovalo stretnutie akademickej obce, ktoré sa uskutočnilo 23. januára 2009 o 10,00 hod. v aule akademika Bellu. Program podujatia moderoval Doc. Michal Božík.

V úvodnej výročnej správe o činnosti akademického senátu a jeho predsedníctva v roku 2008 predseda AS prof. Viliam Macura vyzdvihol korektný vzťah medzi AS a vedením fakulty. Vo svojom prejave sa sústredil najmä na aktuálne témy života na fakulte ako boli riadiaca a kontrolná činnosť vzdelávacieho procesu, transformácia katedier na ústavy a metodika delenia mzdových prostriedkov.

V nosnom vystúpení  dekan fakulty prof. Kopáčik predniesol výročnú správu o činnosti fakulty v roku 2008. Z jej záväzne štruktúrovaného podrobne vypracovaného obsahu zarezonovali najmä oblasti ako komplexná akreditácia, systém manažérstva kvality pedagogického procesu a organizačná štruktúra fakulty.

Vo výročnej správe o činnosti ŠP ŠCSV v roku 2008, ktorú predostrel jeho predseda Martin Závadský odznelo hodnotenie vzťahu študentov a pedagógov, názory na pedagogický proces a jeho podmienky, ako aj kritický pohľad na niektoré sprievodné javy študentského života na fakulte.

V diskusii sa z pestrej škály problémov pripomienkovali tie najaktuálnejšie: vzťah študenta a pedagóga, znalostná úroveň študentov a kvalita pedagogického procesu.

Po skončení zasadnutia akademickej obce dekan fakulty srdečne pozval všetkých zamestnancov fakulty na tradičné novoročné stretnutie v jedálni fakulty. Na ňom ako je už zvykom dominoval obľúbený chutný guláš s pohárom penivého nápoja, to všetko osobne servírované dekanom a prodekanmi fakulty. Nie každodenné chvíle neformálnych osobných stretnutí.