Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Akademický senát (AS) a vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave ako  vždy na začiatku roka zorganizovalo stretnutie akademickej obce (AO), ktoré sa uskutočnilo 1. februára 2013 o 10.00 hod. v aule akademika Bellu.

V úvodnej výročnej správe o činnosti AS a jeho predsedníctva za rok  2012 predseda AS doc. Stanislav Unčík vyzdvihol korektný a vzájomne ústretový vzťah medzi AS a vedením fakulty, ktorý sa odzrkadlil aj v zásadných oblastiach predkladaného materiálu. V kľúčovom vystúpení podujatia dekan fakulty prof. Alojz Kopáčik predniesol správu o činnosti fakulty za rok 2012. Dotkol sa všetkých prierezových tém, pričom k tým najaktuálnejším zaujal aj vysvetľujúce stanovisko. Výročnú správu  o činnosti Združenia študentov Stavebnej fakulty (ZŠSvF) STU za rok 2012 predniesla jej predsedníčka Kristina Vaňová. Zamerala sa v nej na rozmanitosť študentského života na fakulte. V záverečnej diskusii boli na pretrase ekonomicko-finančné záležitosti, ako financovanie vysokého školstva štátom a problémy spolufinancovania projektov.

Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto

Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto Stretnutie akademickej obce Stavebnej fakulty - foto