Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Predseda Akademického senátu a dekan Stavebnej fakulty

STU v Bratislave pozývajú 

na stretnutie akademickej obce 

ktoré sa uskutoční 

31. januára 2014 o 10.00 hod

v aule akademika Bellu.

Program:

 

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti akademického senátu za rok 2013                         - prof. Unčík

3. Správa o činnosti fakulty za rok 2013                                                 - prof. Kopáčik

4. Správa o činnosti Združenia študentovza rok 2013                             - Bc. K. Vaňová

5. Diskusia

6. Záver

Stretnutie akademickej obce je verejné, vítaná je účasť všetkých zamestnancov a študentov fakulty.

Výročné správy o činnosti AS a o činnosti fakulty  budú schvaľované na zasadnutí

Akademického senátu fakulty 24. 1. 2014.

Pracovné verzie sú k dispozícii v elektronickej verzii na web stránke kliknutím na príslušné body 2 a 3.

 


          Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.                                                                             Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.        

          predseda AS                                                                                                        dekan