Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vo štvrtok 24. marca 2016 o 11.00 hod. pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Stanislav Unčík sa stretol so súčasnými profesormi (vrátane emeritných) fakulty. V slávnostnom príhovore dekan vyzdvihol poslanie a ocenil prínos profesorov pri budovaní a šírení dobrého mena fakulty nielen v akademickej obci ale aj v širokej verejnosti. Vyjadril úctu a poďakovanie za ich dlhoročnú činnosť a systematickú, náročnú, často nedocenenú prácu v prospech fakulty. Všetkým prítomným zaželal ešte dostatok zdravia a tvorivého nadšenia pri ich  ďalšom pôsobení. Neformálna, tematicky rozmanitá a pozoruhodne podnetná diskusia sa niesla v znamení  typicky ťaživých a „horúcich“ oblastí, ako sú financovanie vysokých škôl na Slovensku, ich systém hodnotenia, paradoxy komplexnej akreditácie, klesajúci záujem stredoškolákov o štúdium na fakulte, aktuálna propagácia štúdia na fakulte, postavenie absolventa fakulty v praxi, postavenie fakulty/STU medzi zahraničnými univerzitami a pod.

deň učiteľov deň učiteľov deň učiteľov deň učiteľov deň učiteľov deň učiteľov

deň učiteľov deň učiteľov deň učiteľov deň učiteľov deň učiteľov deň učiteľov