Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V júni sa vo veľkej zasadačke dekanátu SvF uskutočnilo stretnutie s jubilantami. Bližšie sa to týkalo jubilantov, ktorí v prvom polroku 2006 oslavujú svoje životné i pracovné jubileá. Pri tejto slávnostnej príležitosti boli odovzdané pozdravné listy a ďakovné listy.

 

 

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

 

50 rokov

Ing. Viera KINDJOVÁ                                        

Milena FIGUROVÁ                                      

Viera FOLLRICHOVÁ                                 

Ing. Oľga SUCHÁ                                         

Ing. Danka BARLOKOVÁ, PhD.                  

Helena RÍSIKOVÁ                                       

Ing. arch. Zuzana NÁDASKÁ, PhD.  

Eva FALUBOVÁ                                          

Ing. Juraj OLBŘÍMEK, PhD.             

Zoltán LAZOK

                                             

55 rokov

Mária ŠKÁDROVÁ                                            

doc. Ing. Jozef DICKÝ, PhD.                               

Oľga SIPOSOVÁ                                                  

Mária ČUCHOROVÁ                                   

Mgr. Viola ŠTEVOVE

                                   

60 rokov

doc. Ing. Zora MISTRÍKOVÁ, PhD.                  

Ing. Milan ŠUSTER                                              

Jaroslava PELIKÁNOVÁ                             

Eva ORDÓDYOVÁ                                      

Ing. Jarmila ČIERNA, PhD.

                           

65 rokov                                                                 

Mgr. Viera PIŠTEKOVÁ                                    

doc. Ing. Dušan GREŠKO, PhD.                   

doc. Ing. Karol DOSTÁL, PhD.

                    

 

PRACOVNÉ JUBILEÁ

 

25 rokov

doc. Ing. Ján TAKÁCS, PhD.                        

Mgr. Karol HORNIAK                                             

doc. Ing. Jarmila BOŽÍKOVÁ, PhD.

              

30 rokov

Ján HRUBÍK  

 

45 rokov

prof. Ing. Pavol BARTOŠ, PhD.                                

prof. Ing. RNDr. Ján LOVÍŠEK, DrSc.                     

 

 

Na záver pripíjame pohárom šampanským a želáme veľa zdravia, životného optimizmu a spokojnosti do ďalších rokov života.