Prejsť na obsah
Dianie na SvF
24. septembra 2010 sa vo veľkej zasadačke dekanátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo stretnutie jubilantov s vedením fakulty. Viac ako 40 jubilantov, ktorí v prvom polroku 2010 oslavovali svoje pracovné i životné jubileá, si z rúk dekana Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. prevzalo ďakovné a pozdravné listy.

Všetkým jubilantom želáme veľa zdravia, životného optimizmu a spokojnosti do ďalších rokov života !