Prejsť na obsah
Dianie na SvF

28. marec – to je dátum, ktorý patrí všetkým učiteľom.

     Aj na SvF STU tento deň patril hlavne profesorom, ktorý sa stretli, aby tento deň patrične oslávili. Po príhovoroch a prípitku nasledovala diskusia počas ktorej sa preberali problémy fakulty, pedagogický proces i prednosti fakulty. Aj po skončení tohto stretnutia sa celý deň niesol v duchu tejto tradície.

     Takže všetkým pedagógom želáme veľa pracovných síl, pedagogickej pohody a vedomia, že to, čo robia má budúcnosť. Oni nás formujú a bez nich by žiadna práca nemala zmysel, súvislosti, logiku a tú pravú hodnotu.