Prejsť na obsah
Dianie na SvF

„Mladosť má krásnu tvár, staroba má krásnu dušu..."  (švédske príslovie)

dochodcovia dochodcovia dochodcovia dochodcovia

V duchu tohto príslovia sa nieslo novoročné posedenie vedenia Stavebnej fakulty STU s bývalými zamestnancami, dnes dôchodcami. Viac ako 120 bývalých pracovníkov prijalo pozvanie na stretnutie, ktoré sa konalo 21.1.2010 v jedálni Stavebnej fakulty STU.

V poeticky ladenom úvodnom prejave prodekan pre vzťahy s verejnosťou prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. srdečne privítal všetkých prítomných. O aktuálnom dianí na fakulte stručne informoval dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., ktorý našim dôchodcom na záver poďakoval za ich celoživotnú prácu a uistil ich, že vedenie fakulty nezabudne na svojich bývalých zamestnancov, ktorí si po rokoch poctivej práce vychutnávajú dni zaslúženého oddychu na dôchodku. V duchu príjemnej a úsmevnej atmosféry pokračoval aj posledný pozdravný príhovor - predsedu NOO Ing. Miloslava Štujbera, ktorý v závere poprial všetkým pokojnú a slnečnú „jeseň života".