Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už niekoľkoročnou tradíciou na Stavebnej fakulte STU - sú novoročné stretnutia vedenia fakulty s bývalými zamestnancami, dnes dôchodcami. Takmer 300 bývalých pracovníkov  dostalo od dekana fakulty prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD a od predsedu NOO Ing. Miloslava Štujbera vianočné a novoročné blahoželanie spoločne s pozvaním na stretnutie, ktoré sa konalo 17.1.2008 v jedálni Stavebnej fakulty STU.

Približne polovica z oslovených pozvanie prijala a zúčastnila sa spoločného stretnutia. A tak sa jedáleň fakulty zaplnila bývalými učiteľmi, výskumnými a technickými pracovníkmi katedier, pracovníčkami a pracovníkmi dekanátu a vnútornej správy. Hlavným bodom prvej časti stretnutia bola správa dekana o činnosti fakulty v roku 2007. Krátky pozdrav predniesol aj predseda Nezávislej odborovej organizácie. Všetci sa však tešili najmä na druhú časť stretnutia, keď sa mohli bývalí kolegovia pri malom občerstvení navzájom porozprávať o tom, čo sa u nich udialo za uplynulý rok.

Všetci účastníci boli veľmi spokojní, ďakovali fakulte, že na nich myslí organizovaním týchto stretnutí a vyjadrili želanie - znovu sa o rok stretnúť.