Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 11. 1. 2006 sa v jedálni SvF uskutočnilo stretnutie s bývalými zamestnancami SvF. Pozvaných bolo okolo 200 dôchodcov, ale pozvania sa nezúčastnili všetci. Mnohí sa tejto akcie už nedožili a tých sme si uctili minútou ticha.

Na úvod všetkých prítomných privítal prodekan pre styk s verejnosťou prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., príhovor predniesol aj predseda nezávislej odborovej organizácie na SvF STU Ing. Miloslav Štujber a dekan SvF STU prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. taktiež predniesol príhovor a prípitok. Táto udalosť bola spojená s prezentáciou výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2005.

Všetko sa ukončilo milým posedením, malým občerstvením a odovzdaním drobných darčekových predmetov. Ďakujeme, že ste prijali toto pozvanie a do nového roka 2006 prajeme hlavne veľa zdravia, šťatia, lásky a aby sme sa takto stretli aj budúci rok.

Ing. Monika Kubušová
Dekanát – RSV
SvF STU