Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tak ako po minulé roky aj tento rok 20. januára v duchu milej tradície sa na pôde fakulty stretli jej bývalí zamestnanci. Iniciátormi stretnutia  boli dekan prof. Alojz Kopáčik a predseda Nezávislej odborovej organizácie Ing. Miloslav Štujber. Tohto obľúbeného podujatia sa zúčastnilo 127 dôchodcov. Moderátorom bol prodekan pre vzťahy s verejnosťou prof. Jozef Oláh, ktorý po úvodných srdečných slovách privítania predstavil nového tajomníka fakulty Ing. Tomáša Šaturu. Potom vo svojom príhovore dekan prof. Alojz Kopáčik oboznámil prítomných s najdôležitejšími udalosťami na fakulte v minulom roku. Krátky pozdravný prejav predniesol aj predseda odborovej organizácie Ing. Miloslav Štujber. V druhej neformálnej časti stretnutia mali všetci prítomní príležitosť zaspomínať si a porozprávať sa nielen navzájom, ale aj s členmi vedenia fakulty, ktoré pre nich pripravilo okrem občerstvenia aj malé praktické darčeky. Aj keď pri družných rozhovoroch čas plynul rýchlo, veríme, že všetkým účastníkom tohto príjemného stretnutia zostane v pamäti nejedna vzácna spomienka, ktorá v nich posilní nádej, že sa v zdraví a primeranej pohode takto stretnú zas o rok.

Vďaka všetkých zúčastnených patrí pracovníčkam jedálne za chutné pohostenie  ako aj pracovníkom oddelenia didaktickej techniky za bezproblémový audiovizuálny servis.