Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vedenie fakulty sa už tradične dvakrát do roka stretáva so zamestnancami, ktorí v prvom alebo druhom polroku oslavujú svoje jubileá, či už životné alebo pracovné.  Je to vhodná príležitosť poďakovať sa im za  všetko, čo spravili pre dobré meno fakulty, podeliť sa s nimi o ich skúsenosti, postrehy, ale aj námety do budúcna. V privítacích slovách prodekan pre vzťahy s verejnosťou doc. Vladimír Benko dvadsiatim šiestim prítomným oslávencom symbolicky zaželal primerané zdravie, dostatok pokoja a dobré podmienky do ďalších chvíľ ich pracovného, spoločenského a osobného života. Ako v slávnostnom príhovore zdôraznil dekan prof. Alojz Kopáčik, vedeniu fakulty záleží na tom, aby sa zachovala kontinuita vo vývoji fakulty, aby samozrejmosťou bolo odovzdávanie už overených poznatkov a vedomostí mladším kolegom. Nemenej mu leží na srdci, aby práve jubilujúci pracovníci mali pocit, že aj oni sú neoddeliteľnou súčasťou týchto zámerov a že v riadiacej práci chce vedenie využiť tie najlepšie z ich myšlienkových podnetov, nápadov a námetov. Z jeho rúk si oslávenci prevzali ďakovné a pozdravné listy. Predseda NOO Ing. Miloslav Štujber pozdravil jubilantov v mene odborárskej obce na fakulte. Mimoriadne živá a spontánna diskusia umocnila bezprostrednú neformálnu atmosféru, v ktorej sa pretriasali niektoré „večne bolestivé témy", ako  sú kvalita štúdia, vzdelanostná úroveň  študentov alebo spôsob prijímacích pohovorov. Zazneli aj návrhy na koordináciu projektov, či podnety pre odpadové hospodárstvo.

Našim jubilantom na ich ďalšej životnej púti želáme vyvážené zdravie, časovaný pokoj a vhodne dávkovaný optimizmus.