Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Za jedno z obľúbených tradíciou overených podujatí možno považovať aj stretnutie vedenia fakulty s  jubilujúcimi zamestnancami. Z tých bezmála 50, ktorí  oslavovali svoje pracovné a životné jubileá v 2. polroku 2013, sa ich 34 zišlo v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 20. januára 2014 o 11.00 hod.  V úvodnom slávnostnom príhovore dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. vyjadril vďaku a ocenenie práce jubilujúcich kolegýň a kolegov v prospech našej alma mater a ponúkol im aj priehrštie „horúcich“ informácií z univerzitného prostredia o aktuálnych projektoch, financovaní a komplexnej akreditácii. Potom s krátkymi blahoželaniami vystúpili prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou a  Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO. Z rúk dekana si potom jubilanti slávnostne prevzali ďakovné a pozdravné listy.  V uvoľneno-zádumčivom tóne sa niesla diskusia o efektívnosti a hodnotení práce pedagógov, postavení mladých kolegov, či aktuálnej finančnej situácii na fakulte.

Všetkým jubilantom želáme potrebnú dávku zdravia, stálu kvapku tvorivého nepokoja a poriadny dúšok nádeje do ďalších rokov života.