Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Za veľmi milú tradíciu už možno považovať stretnutia vedenia fakulty s jej jubilujúcimi zamestnancami. Z tých 42, ktorí oslavovali svoje pracovné a životné výročia v 2. polroku 2012, sa ich 27 zišlo v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 10. januára 2013 o 11.00 hod. Stretnutie otvoril prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou. V slávnostnom príhovore dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. zazneli slová vďaky a ocenenia práce jubilujúcich kolegýň a kolegov v prospech našej alma mater. Z jeho rúk si potom jubilanti slávnostne prevzali ďakovné a pozdravné listy. Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO, pozdravil jubilantov v mene odborárov na fakulte. K neformálnej a živej atmosfére stretnutia prispela aj zanietená a bohatými skúsenosťami poznačená diskusia o aktuálnych, srdečných trápeniach a problémoch v súvislosti s kvalitou výučby, najmä jej efektívnejšími metódami, ekonomickou a finančnou situáciou na fakulte, spomenuli sa aj komplikované podmienky pri publikovaní, práca s nadanými študentmi a taktiež postavenie učiteľa v zrkadle hodnotenia študentmi.

stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi

stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi

stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi stretnutie s jubilantmi

Všetkým jubilantom želáme potrebnú dávku zdravia, potrebného pokoja a optimistickú myseľ do ďalších rokov.