Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ako symbolický štafetový kolík preberá vedenie našej fakulty stretávanie sa so svojimi pracovníkmi - jubilantmi. Z tých, ktorí  oslavovali svoje pracovné a životné výročia v 2. polroku 2011, sa ich 36 zišlo v seminárnej miestnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave 12. januára 2012 o 13.30 hod.  Milé stretnutie otvoril doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou. V slávnostnom príhovore dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. zazneli ďakovné slová a slová ocenenia práce jubilujúcich kolegýň a kolegov v prospech našej alma mater. Z jeho rúk si potom oslávenci prevzali ďakovné a pozdravné listy. Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO, pozdravil jubilantov v mene odborárskej obce na fakulte. K neformálnej a pohodovej atmosfére  prispela aj živá a spontánna diskusia o horúcich, srdečných trápeniach a problémoch v pedagogike alebo pri rekonštrukcii priestorov fakulty.

Všetkým jubilantom želáme dostatočnú dávku zdravia, vyváženého pokoja a skúsenostného optimizmu na ich životnej púti.